ОП „Зооветеринарен Комплекс“  - Община Пловдив ОП „Зооветеринарен Комплекс“  - Община Пловдив

Услуги

Освен тази си дейност предприятието оказва и следните услуги:

  • Улов и обработка на безстопанствени кучета на територията на съседни общини

  • Упояване на домашни кучета по заявка на собственика

  • Даване под наем на капани за котки на доброволци желаещи да подпомогнат улова и обработката на безстопанствени котки

  • При нас можете да оставите тялото на починал домашен любимец

Прилагаме ценоразпис актуален към момента:

ценоразпис
Към началото