ОП „Зооветеринарен Комплекс“  - Община Пловдив ОП „Зооветеринарен Комплекс“  - Община Пловдив

За нас

Община Пловдив
ОП “Зооветеринарен комплекс“ /ОП “ЗВК“/

Приют за безстопанствени животни „Приятел завинаги“

Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс“ е създадено с Решение № 203, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 г.

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс” към община Пловдив, приет с решение № 203, взето с протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

 Предприятието е създадено с цел: Овладяване популацията на безстопанствени животни – кучета и котки; Управление и стопанисване на Зоопарка на гр. Пловдив.

Предприятието има за предмет следните дейности:

Дейност „Улов и обработка на безстопанствени животни:

  • Улов на безстопанствени животни – кучета и котки на територията на Община Пловдив;
  • Улов на безстопанствени животни – кучета и котки на територията на други общини;
  • Обработка на заловени безстопанствени кучета и котки във ветеринарната клиника;
  • Ветеринарно медицински манипулации, регламентирани в Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, осъществяване във ветеринарната амбулатория;
  • Настаняване и грижи на животните в приюта;
  • Въвеждане и поддържане на актуална информация в Електронен регистър на безстопанствени кучета и котки в гр. Пловдив;
  • Събиране на трупове на умрели кучета и котки на територията на Община Пловдив и предаването им на последващо обезвреждане;
  • Улавяне на кучета по искане на стопанина им или по заявки на заводи, фабрики, предприятия, хотели и други, в които няма общинско участие.

Форма за контакт:

гр. Пловдив, ул. „Пазарджишко шосе“ 4- ти километър
телефон за подаване на сигнали: 032 / 966 - 184
администрация: 032 / 232 - 020
email:

Работно време на приюта:

понеделник - събота:
07:30 - 12:00, 12:30 - 16:00

Работно време с граждани:

понеделник - събота:
09:00 - 15:30

Към началото